Psikomotor testi nedir

Milli Savunma Üniversitesi asker öğrenci alımları esnasında “psikomotor” testi hakkındaki bilgiler merak konusu oldu.

Hava Harp Okulu öğrenci adaylarına uygulanacak olan psikomotor testi nedir ve ne işe fayda araştırılıyor.

Altı farklı evreden oluşan psikomotor testinden başarılı olmak değerlidir. Psikomotor testinden bayan ve erkek adaylardan 88 puanın altında alan adaylar elenir. Baraj puanının altında puan alan adaylar başarısız kabul edilerek başka seçim kademelerine devam ettirilmezler.

Peki MSÜ psikomotor testi nedir, nasıl yapılır, kademeleri nelerdir? İşte tüm merak edilenler…

Psikomotor testi nedir

Psikomotor testi, Hava Kuvvetlerinde misyon yapacak pilotların yeteneklerinin test edilmesinde, hafıza ölçümlemelerinde şahsen Turk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılır.

Hava Harp Okulu mülakatlarında uygulanan psikomotor testi, adayların el-ayak ve göz uyumuna ait bilgileri ölçümlemeye yardımcı olur. Bu test sayesinde adayların reaksiyon suratı ve dikkat düzeyleri kıymetlendirilir, uçuşa ait temel teşkil eden algılama suratı, durumsal farkındalık, seçici dikkat üzere özelliklerin ölçümü bilgisayar ortamında gerçekleştirilir.

MSÜ 2022 Askeri Alım Kılavuzu Psikomotor Testi maddesi

(a) Psikomotor Testi Hava Harp Okulu adayı olarak belirlenen adaylar için uygulanacaktır.

(b) Adayların el-ayak-göz uyumu, dikkat ve reaksiyon suratını pahalandırmak, uçuşa temel teşkil eden algılama suratı, durumsal farkındalık, seçici dikkat vb. yeteneklerini ölçmek hedefiyle bilgisayar ortamında uygulanır.

(c) Psikomotor testinden bayan ve erkek adaylardan 100 puanın altında alan adaylar elenir. Baraj puanının altında puan alan adaylar başarısız kabul edilerek Hava Harp Okulu adaylığı sonlandırılır, varsa öbür okul tercihleri için seçim kademelerine devam ettirilir. Psikomotor testinin itirazı yapılmaz ve her adayın tek giriş hakkı vardır.

(ç) Psikomotor testinde aday geçti yahut kaldı biçiminde kıymetlendirilir. Psikomotor testinden alınan puan değerlendirmede kullanılmaz.

6 etapta Psikomotor Testi

1. basamak: Artı testi: Bu basamakta joystick ve pedal kullanılır. Ekranın ortasında bir artı işareti olur ve ekranda bir de küçük kırmızı bir top yer alır.  Buradaki emel istikrarsız hareketler sergileyen topu artının içerisinde tutmaktır.

2. etap: Irmak testi: Bu kademede ise yalnızca joystick kullanılır. Sıralı ya da karışık sıra halinde üstten aşağıya kırmızı toplar düşer. Adayların elinde beyaz top bulunur. Düşen kırmızı topların ortasından bu beyaz topun geçirilmesi halinde kırmızılar da beyaza dönüşür ve aday puan alır.

3. basamak: 6 gösterge testi: Göstergelerle ilgili bilgiler verilir ve toplamda 15 soru sorulur. Adayların soruları yanıtlaması için 10 dakikalık müddeti olur. Verilen 6 göstergeden yola çıkılarak uçağın durumunu şıklardan bulmak gerekir.

4. evre: Gösterge testi: 60 sorudan oluşan bir testtir ve 18 dakika mühletten oluşur. Her soruda adaylara iki gösterge verilir. Şıklarda ise uçak görselleri bulunur. Bu göstergelerden yola çıkılarak uçağın dışarıdan görünümünün nasıl olduğunun bulunması beklenir.

5. evre: Hafıza testi: Ekranda 5 saniye boyunca bir sayı gösterilir. Daha sonra adaylardan bu sayıyı yazmaları istenir. Sayılar 7 haneden başlar ve en az 12-13 haneye kadar ulaşır.

6. kademe: Dikkat testi: Dokuza dokuzluk bir matris verilir. Matris içindeki karelere ise yıldız ya da ok işareti yerleştirilir. Yıldızlar olağan işi, oklar ise acil işi temsil eder. Olağan işin gerçekleştirilmesi için koordinatın girilmesi gerekir. Ancak acil işlerde ise koordinatın başına 0 girilir. Örnek vermek gerekirse üçüncü satır dördüncü sütunda yer alan bir yıldız için 34, ok için ise 034 yazmak gerekir.