Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Siyaseti Heyeti, siyaset faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit tutulmasına karar verdi.

TCMB’den yapılan açıklamada, Kurul’un siyaset faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 seviyesinde sabit tutulmasına karar verdiği belirtildi. Tesiri artarak sürmekte olan jeopolitik risklerin olumsuz tarafta tesirini sürdürmeye devam ettiği ve dünyada iktisadi faaliyetin daha da zayıflamasına sebep olduğu kaydedilen açıklamada şu sözlere yer verildi:

“Önümüzdeki periyoda ait global büyüme iddiaları aşağı istikametli güncellenmeye devam etmekte ve resesyon ihtimali artmaktadır. Global besin güvenliğindeki ticaret yasakları ile artan belirsizlikler, emtia fiyatlarındaki yüksek ve oynak seyir ile temel besin başta olmak üzere kimi kesimlerdeki arz kısıtlarının sürmesi memleketler arası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artmasına yol açmaktadır. Yüksek global enflasyonun, enflasyon beklentileri ve milletlerarası finansal piyasalar üzerindeki tesirleri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan güç fiyatları ve arz talep uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler ortasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para siyaseti adım ve irtibatlarında ayrışma devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla tahlil üretme çabalarının çeşitlenerek arttığı gözlenmektedir.”

“Gerektiğinde ilave önlemler uygulanacak”

Yılın başındaki güçlü büyümenin dış talebin de olumlu tesiriyle ikinci çeyrekte sürdüğü aktarılarak, “İstihdam kazanımları emsal ekonomilere nazaran daha olumlu seyretmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin hissesi artarken, cari süreçler istikrarında turizm kaynaklı güçlü düzgünleşme devam etmektedir. Bunun yanında, güç fiyatlarındaki yüksek seyir ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme mümkünlüğü cari istikrar üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari süreçler istikrarının sürdürülebilir düzeylerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için ehemmiyet arz etmektedir. İvmesini kaybettiği gözlenmekle birlikte, kredilerin büyüme suratı ve erişilen finansman kaynaklarının emeline uygun formda iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Konsey, güçlendirdiği makroihtiyati siyaset setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda ek önlemleri uygulamaya alacaktır” denildi.

“Dezenflasyonist sürecin başlayacağı öngörülmekte”

Açıklamanın devamında, enflasyonda gözlenen yükselişte jeopolitik gelişmelerin yol açtığı güç maliyeti artışları, ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumlarının tesirleri, global güç, besin ve ziraî emtia fiyatlarındaki artışların oluşturduğu güçlü negatif arz şoklarının tesirli olmaya devam ettiği vurgulandı.

Kurul, “sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın güçlendirilmesi için atılan ve kararlılıkla uygulanan adımlar ile birlikte, global barış ortamının yine tesis edilmesiyle dezenflasyonist sürecin başlayacağı” öngörüsünde bulunarak “Bu çerçevede Heyet, siyaset faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir. Fiyat istikrarının sürdürülebilir bir biçimde kurumsallaşması maksadıyla TCMB’nin tüm siyaset araçlarında kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir siyaset çerçevesi gözden geçirme süreci devam etmektedir. Kıymetlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite siyaset adımları para siyaseti transfer sisteminin aktifliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir. TCMB, fiyat istikrarı temel gayesi doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 maksadına ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir” açıklamasında bulundu.

Açıklamada fiyatlar genel seviyesinde sağlanacak istikrarın, ülke risk primlerindeki düşüş, aksi para ikamesinin ve döviz rezervlerindeki artış eğiliminin sürmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği öngörüsünde bulunuldu. Böylece, yatırım, üretim ve istihdam artışının sağlıklı ve sürdürülebilir bir formda devamı için uygun yer oluşacağını belirten Heyet, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve bilgi odaklı bir çerçevede almaya devam edeceğini kaydetti.

DHA/BK,EC