AB’den Yunanistan’a geri itme uyarısı

Avrupa Birliği (AB) Komitesi’nin içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, Perşembe günü kimi Yunan hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin akabinde kısa bildiri servisi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “AB’nin dış sonlarını yasadışı girişlere karşı korumak bir zorunluluktur” dedi. Johansson, “Göçmenlere yönelik şiddet içeren ve yasadışı hudut dışı süreçleri artık durdurulmalıdır” sözünü de kelamlarına ekledi.

Johansson, göç ve hudut idaresi için AB fonlarının kullandırılmasının “AB temel haklarının yanlışsız uygulanması” şartına bağlı olduğunu hatırlattı.

Salı günü ortalarında Spiegel ve ARD‘nin de bulunduğu Avrupa ülkelerinden medya kuruluşlarında yer alan haberlerde Yunan polisinin AB’nin dış hududunda mültecileri yasa dışı bir halde geri itttiği istikametinde haberler yer almıştı. Spiegel ve ARD’nin haberlerine nazaran çok sayıda mülteci zorla Türkiye’ye geri gönderildi. Karşılığında kendilerine ikamet dokümanları verileceği kelamı verildi. Habere nazaran, polisin kendi memurlarını korumak istediği, lakin geri itmelerin de çok tehlikeli olduğu belirtildi.

Avrupa maddelerine nazaran Yunanistan topraklarına ulaşan sığınmacıların iltica prosedüründen geçmesine müsaade vermek zorunda, lakin Yunanistan’ın yıllardır bu maddeyi dikkate almadığı sav ediliyor. Nisan ayında Avrupa Kurulu, Avrupa ülkelerinde sığınmacıların sığınmacıların yasadışı olarak reddedilmesinde kıymetli bir artış kaydedilmesini kınamıştı.

AFP / SSB, JD